Sä lähdit, koska muuta et voi,
Enkelkuoro, sua siellä vastassa soi.
Kaikkein kauneinta laulua, sä nyt laulaa saat,
me muut yhdymme siihen, aikanaan.

Pitkäaikaista kuorokaveriamme Leila Saremaata muistaen, Marit ja Mikot